Πωλούμε όλα τα υλίκα - ανταλλακτικά όλων των μηχανημάτων καινούργια ή μεταχειρισμένα.


  • magnetron
  • κεραίες
  • πλακέτες
  • αναλώσιμα
  • κλπ

Επικοινωνία

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου όσο το δυνατόν συντομότερα.